SZUPERMARKET vs HELYI TERMELŐ = TÁRSADALMI FEJLŐDÉS

Március 30-án lezárult a Keresztúr Térségi Mezőgazdászok Egyesülete által szervezett SZUPERMARKET vs HELYI TERMELŐ = TÁRSADALMI FEJLŐDÉS? elnevezésű ifjúsági mobilitás.

A Franciaországból, Nagy Britanniából, Hollandiából, Magyarországról és Romániából érkező 35 fiatal 7 napig tevékenykedett városunkban: információkat szereztek nem-formális módszerekkel a helyi és világ élelmiszerfogyasztási szokásairól, helyi élelmiszertermelőket és vállalkozásokat látogattak meg, egy tematikus vacsora keretén tudatosítani próbálták a helyi döntéshozókban, a világot érintő élelmiszer fogyasztási problémákat, illetve a Gondviselés Segélyszervezettel közreműködve fogyatékkal élő gyermekeket nevelő, illetve szociális nehézségekkel küzdő családoknak szerveztek egy bográcsozással egybekötött, tevékenységben dús délutánt. Ugyanakkor a  fiatalok kulturális estéket szerveztek egymásnak, amelyek által jobban megismerték országaik kulturális sokszínűségét.

A programra felkészülés egyik lépéseként minden ország csoportja kitöltetett a helyi közösségével egy úgynevezett ökológiai lábnyom tesztet, amely megadja egyénekre, azt ha mindenki a Földön ugyanazokkal a élelmiszerfogyasztási, utazási, és háztartási szokásokkal élne mit ő, akkor hány Földre lenne szükség, hogy a ma élő összes embernek elég legyen. Az egyéni eredményeket kiértékelve, minden csapat kideríthette, hogy közösségének életmódja milyen átlagot ér el. A Franciaországi csoport átlageredménye 2.76 föld, Nagy Britanniáé 2.58 föld, Hollandiáé 1.93 föld, Magyarországé 2.78 föld, illetve a székelykeresztúri csapat eredmény 2.33 föld. A jelenlegi világ átlag 1.5 és 1.7 föld között ingadozik, ami azt jelenti, hogy a Föld lakossága jelenleg többet használ mint amennyit a természet regeneratív ereje elbírna. Ez azért van, mert gyorsabban vágjuk ki a fákat, mint ahogy az erdők képesek lennének felcseperedni, több halat halászunk ki és több állati táplálékot fogyasztunk el, mint ahogy ezeket az óceánok, erdők és termőföldek pótolni tudnának, illetve több szén dioxid kerül a légkörbe, mint amennyit az erdők és az óceánok elnyelhetnének.

Székelykeresztúron 83 személy végezte el a teszt magyarra lefordított változatát. Elemezve a válaszokat, 51 személy volt 30 év feletti és eredményük 2.28 föld, 32 személy volt 30 év alatti, 2.42 föld eredménnyel. 16 volt férfi 2.45 átlaggal és 67 nő 2.30 föld átlaggal. A székelykeresztúriak 2.33-as átlaga azért ilyen magas, mert közösségünkben kevés a vegetáriánus, a hús megtermeléséhez (kis vagy nagyipari szinten) sok erőforrást (gabona, fű, táp, stb.) használunk fel. Egy másik ok az, hogy kis mértékben hasznosítjuk újra a háztartási hulladékunkat.
A projekt megvalósulását az Európai Bizottság Erasmus+ programja támogatta.