Románia Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Stratégiája

Miről is szól a Fenntartható Fejlesztési Stratégia és hogyan kapcsolódik a vidékfejlesztés és agrárium témájához?

Fenntarthatósági cél: Élet a földön

Globális fenntarthatósági cél: Élet a földön

A Stratégia 2008-ban készült A Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlesztési Minisztérium által, az ENSZ fejlesztési programjával közösen, az Európai Bizottság ajánlásait is szem előtt tartva. A Stratégia célja, hogy Romániát összekapcsolja az Európai Unió által használt és világszerte széles körben elterjedt „új fejlesztési filozófiával” – a fenntartható fejlõdés stratégiájával. A dokumentum ezzel elismeri az ország elmaradottságát, és a jelenleg is fennálló fejlettségi különbségeket más EU-s tagállamokhoz képest.

Ennek kiküszöbölésére a stratégia konkrét célkitűzéseket fogalmaz meg, melyek hozzájárulnak az új fejlesztési modell eléréséhez. Ezen modell – a stratégia leírása alapján – képes magas hozzáadott értéket generálni, valamint a tudás iránti érdeklődés és az innováció motiválja, és célja az életminőség és az emberi kapcsolatok folyamatos javítása, összhangban a természetes környezettel. A rövid, közép és hosszú távú célkitűzések az alábbiak:

  • Horizont 2013: A fenntartható fejlődés alapelveinek és gyakorlatának beépítése Románia fejlesztési dokumentumaiba.
  • Horizont 2020: Az EU tagállamok átlagszintjének elérése a fenntarthatósági mutatók terén.
  • Horizont 2030: A fenntartható fejlődés mutatói szempontjából az EU-tagállamok átlagos teljesítményének megközelítése az adott évben.

A Stratégia az alábbi főbb kihívásokat fogalmazta meg az EU-s stratégiai célterületekhez igazodva:

  • Klímaváltozás és tiszta energia
  • Fenntartható közlekedés
  • Fenntartható fogyasztás és termelés
  • A természeti erőforrások védelme és kezelése
  • Közegészségügy
  • Társadalmi befogadás, demográfia és migráció
  • A globális szegénység és a fenntartható fejlődés kihívásai

Természetesen a fenntartható fejlesztés szorosan kapcsolódik a mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem témájához, a Stratégia figyelmet fordít az ezen témákhoz kapcsolódó célok és célkitűzés megvalósítására.

A Horizont 2020 Nemzeti célkitűzése: A mezőgazdasági és erdészeti termelési struktúrák megerősítése, miközben előmozdítja a vidéki térségek gazdasági és társadalmi fejlődését a meglévő különbségek további csökkentése és a többi EU tagállam jelenlegi átlagos teljesítményszintjének elérése érdekében; Románia az élelmezésbiztonság stabil tényezőjének nyilvánítása Délkelet-Európában.

Horizont 2030 Nemzeti célkitűzése: A mezőgazdasági, erdészeti és halászati politikák és gyakorlatok teljes körű végrehajtásának elérése; ezen ágazatok és a vidéki térségek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének befejezése.

További információk és a Stratégia dokumentuma angol verziója itt érhető el.

Forrás: mmediu.ro