ECO HANDMADE: MY HOBBY, MY JOB, MY FUTURE!

Egyesületünk 2015. április 21. és 28. között egy 8 napos ifjúsági cserét szervez Székelykeresztúron ECO HANDMADE: MY HOBBY, MY JOB, MY FUTURE! címmel, mely során 36 romániai, németországi, észtországi, spanyolországi, szlovéniai és portugáliai fiatal, beleértve olyanok, akik hátrányos közegekből származnak (árvák, börtönviselt vagy volt drogfelhasználók) újrahasznosítanak különböző alapanyagú tárgyakat, melyeket felhasználóik haszontalannak tekintenek. A projekt előkészítő szakaszában minden országnak ki volt osztva egy kategória a következők közül: 1. kellékek (övek, táskák, pénztárcák, stb.), 2. belső dekorációs elemek, 3. kültéri dekorációk, 4. beltéri hasznos tárgyak, 5. ékszerek, 6. kültéri hasznos elemek. A fiataloknak otthon kellett készülniük a mobilitásra: ki kellett tapasztalják milyen tárgyak készíthetők a kategóriájukban, hogyan lehet azokat feldíszíteni (országuk kulturális jegyeivel), stb.

Az ifjúsági cserének két fő célja van:

1. a fiatal munkanélküliek segítése, hogy kreatív újrahasznosítási technikákat sajátítsanak el és különböző tárgyakat készítsenek, melyek eladhatóak a piacon, úgy hogy az eco-handmade-et egy hobbiból foglalkozássá, jövedelemforrássá alakítsák, ugyanakkor a kis bemutató videókat népszerűsítsék az interneten azzal a céllal, hogy más fiatalokat is arra ösztönözzenek, hogy az eco-handmade-re úgy tekintsenek, mint egy lehetőség, mely kimentheti őket a kilátástalan helyzetből, amiben vannak (munkanélküliség, szegénység, kirekesztettség)
2. a résztvevők, a helyi- és virtuális közösség (internetfelhasználók) ösztönzése, hogy gyakorolják a kreatív újrahasznosítást, alkalmazzák más formában a haszontalannak vélt anyagokat, hogy elkerüljék az erőforrások tékozlását, a mesterséges és környezetre káros anyagok terjedését, a természet és az életminőség romlását és hozzájáruljanak a környezetvédelem elősegítéséhez és a jelen és jövő generációk életének javításához.

A csere első két napján, miután a résztvevők megismerik egymást és a projekt témáját, a fiatalok használt, haszontalannak vélt anyagokat fognak gyűjteni a helyi lakosoktól. A következő napokban a folyamat azonos lesz: a felelős csoport útmutatót nyújt arra vonatkozóan, hogy a begyűjtött anyagokból hogyan lehet készíteni különböző ékszereket, dekorációkat vagy hasznos tárgyakat, kellékeket. Tehát reggelente kreatív műhelyekre kerül sor, melyek során a csapatok egyszerű tárgyakat fognak készíteni a kreatív újrahasznosítás módszerével. Ezt követően délutánonként mindegyik csoport (kivéve a napi felelős csoportot, amely segíteni fogja és útmutatót nyújt a többi csapatnak) készíteni fog egy-egy kis bemutató videót, amelyben bemutatja, hogyan készülnek lépésről-lépésre különböző tárgyak a nap kategóriájában, ami azt jelenti, hogy az ifjúsági csere végére 20 ilyen kis videó készül el.

A fiatalok megosztják és megvitatják minden résztvevő ország újrahasznosítási helyzetét, megoldásokat keresnek arra vonatkozóan hogyan lehet a közösség tagjait motiválni, hogy másképpen használják fel a haszontalannak vélt tárgyaikat és alkalmazzák az upcycling-ot, lebonyolítanak egy tudatosítási kampányt és egy ökológiai flash mob-ot a helyi közösség tagjai számára és tartanak egy eco-handmade műhelyt a helyi fiataloknak, hogy arra ösztönözzék őket, hogy végezzenek ilyen típusú tevékenységet annak érdekében, hogy jövedelemforráshoz jussanak és védjék a környezetet.

A mobilitás során a résztvevők egy nyelvi és kulturális csere részesei is lesznek, emiatt fejleszteni fogják interkulturális tudásukat és megértésüket. Végezetül meg fogják tervezni a jövőbeli együttműködésüket jelen téma keretén belül vagy új témakörökben és ki fogják értékelni az ifjúsági cserét. A résztvevők ugyanakkor egy Youthpass Tanúsítványban részesülnek, mely non-formális tanulási eredményeik kimutatásaként fog szolgálni.
A projektet az Európai Unió finanszírozza.

EU flag-Erasmus+_vect_POS